Публічна оферта

Перед переглядом сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо Ви не згодні з цими умовами, то не використовуйте цей сайт.

 

Увага! Використання цього сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення вами послуг з використанням  сайту означає вашу згоду з умовами цієї Угоди.

 

Визначення термінів

1.1. Перераховані нижче терміни існують для цілей цієї Угоди в такому значенні:

 

Сайт – сайт, розташований на доменному імені https://www.agrus.co/, який здійснює свою діяльність за допомогою інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.

 

Адміністрація Сайту – уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені «Арус: Практика слова».

 

Користувачі Сайту – фізичні особи, що володіють можливістю візуального ознайомлення з розміщеною на Сайті інформацією.

 

Зміст Сайту – результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, включаючи тексти, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту і інші об’єкти інтелектуальної власності, які разом і / або окремо містяться на Сайті.

Сторони – Користувач і Адміністрація Сайту.

 

 

Загальні положення

 

2.1. Ця Угода регулює всі види використання Сайту, доступного за адресою https://www.agrus.co/, його сервісів і послуг, всієї інформації і присутніх в ній матеріалів, доступних на Сайті. Використання Сайту дозволено тільки особі, що приймає всі умови Угоди та інші правила, передбачені на Сайті.

 

2.2. Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Користувач дає свою згоду на виконання умов цієї Угоди з Адміністрацією. Якщо Ви не згодні з умовами Угоди (повністю або частково), то Вам не надається статус і права Користувача і Вам забороняється використовувати Сайт, включаючи, але не обмежуючись, будь-якою інформацією, розміщеною на Сайті, будь-якими сервісами та послугами, які надаються в рамках Сайту .

 

2.3. Моментом укладення цієї Угоди вважається момент будь-якої взаємодії Користувача з Сайтом.

 

2.4. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів сайту.

 

2.5. Використання матеріалів і сервісів Сайту https://www.agrus.co/ регулюється нормами чинного законодавства України.

 

2.6. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, вважається, що Користувач приєднався до цієї Угоди.

 

2.7. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку без повідомлення Користувача змінювати умови цієї Угоди та / або будь-які інші умови використання Сайту. Такі зміни вступають в силу після закінчення 3 (трьох) днів з моменту розміщення нової версії Угоди на Сайті. Використовуючи Сайт, Користувач підтверджує, що ознайомлений і згоден з умовами Угоди, розміщеного на Сайті на момент використання користувачем Сайту. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту. Чинна редакція Угоди знаходиться на сайті:  https://www.agrus.co/

 

2.8. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ньому.

 

Права, обов’язки та відповідальність Сторін

 

3.1. Повний доступ до Сайту, розміщення інформації, ознайомлення з більш повною інформацією про інших Користувачів, відправлення повідомлень, можливі тільки для Користувача “Аґрус: Практика слова”.

 

3.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства або норм міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів сайту.

 

3.3. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається (стаття 1108 ЦК України). Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.

 

3.4. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи авторські твори,які охороняються, посилання на Сайт обов’язкове.

 

3.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України та загальноприйнятими нормами моралі і моральності.

 

3.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

 

3.7. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними або отриманими через зовнішні сайти або ресурси, або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

 

3.8. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності і не має будь-яких зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

 

3.9. Користувачеві заборонено:

 

– виконувати дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;

 

– завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

 

 1. містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або інших третіх осіб;
 2. порушує права неповнолітніх осіб;
 3. є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру;
 4. містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами;
 5. містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
 6. пропагує і / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
 7. містить екстремістські матеріали;
 8. пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій,
 9. містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
 10. містить рекламу;
 11. містить посилання на сторонні ресурси;
 12. носить шахрайський характер;
 13. є інтелектуальною власністю третіх осіб, що не давали дозвіл Користувачу на її використання, а також порушує інші права та інтереси фізичних і юридичних осіб або вимоги законодавства (в тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця людина не давав згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з його участю);

 

– використовувати будь-які комп’ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;

 

– здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання чи поширення персональної інформації інших користувачів;

 

– використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту;

 

– порушувати належне функціонування Сайту;

 

– будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;

 

– здійснювати несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншими системами або мережами, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;

 

– порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту;

– виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту;

 

– використовувати Сайт та його Зміст будь-якою метою, забороненою законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Сайту, інших осіб.

 

3.10. Відповідальність Користувача:

 

– Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання наданої на Сайті інформації;

 

– Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту;

 

– Користувач зобов’язується самостійно і за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, пов’язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту;

 

– якщо Користувачем не доведе протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його персональних даних, вважаються здійсненими цим Користувачем;

 

– у разі розміщення Користувачем на Сайті інформації або вчинення інших дій, що не відповідають умовам Угоди, Адміністрація має право без повідомлення, на власний розсуд видалити повністю або частково розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, щодо якої важко визначити її відповідність Угоді та / або законодавству;

 

– за порушення умов цієї Угоди, Адміністрація має право без попереднього повідомлення заблокувати доступ Користувача до Сайту.

3.11. Відповідальність Адміністрації:

 

– Адміністрація не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення та поширення, здійснені як в рамках Сайту, так і іншими можливими способами;

 

– Адміністрація не відшкодовуватиме жодних збитків, прямих або непрямих, заподіяних Користувачу або третім особам в результаті використання або невикористання, в т.ч. неможливості використання, Сайту;

 

– Адміністрація не приймає на себе зобов’язань по перевірці, зміні та контролю інформації, розташованої ким-небудь на Сайті, не гарантує і не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту;

 

– Адміністрація не несе відповідальності за зміст сайтів, які не належать їй, посилання на які можуть бути присутніми на Сайті, і не гарантує їх доступності, коректної роботи і відповідності заявленій тематиці;

 

– Адміністрація не несе відповідальності за затримки чи збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок певної перешкоди, а також будь-якого виду неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах;

 

– Адміністрація не несе відповідальності за дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов’язані з їх роботою;

 

– Адміністрація не несе відповідальності за належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов’язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

 

Використання Сайту

4.1. Сайт і Вміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією Сайту.

 

4.2. Всі торгові марки і назви, на які даються посилання в матеріалах цього Сайту, є власністю їх відповідних власників.

 

4.3. Користувач може звертатися до Адміністрації Сайту з питаннями, претензіями, побажаннями щодо поліпшення роботи, або з будь-якої іншою інформацією. При цьому Користувач несе відповідальність, що це звернення не є незаконним, загрозливим, порушує авторські права, дискримінацію людей за будь-якою ознакою, а також містить образи чи іншим чином порушує чинне законодавство України.

 

4.4. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації Сайту.

 

4.5. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

 

4.6. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

 

4.7. Інформація, яка розміщується Адміністрацією на Сайті, не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

 

4.8. Документи, зазначені в пунктах 4.8.1. – 4.8.3. цієї Угоди регулюють у відповідній частині і поширюють свою дію на використання Користувачем Сайту, а також є невід’ємною частиною цієї Угоди. До цієї Угоди включено такі документи:

 

4.8.1. Політика конфіденційності.

 

4.8.2. Угода на використання персональних даних.

 

4.9. Будь-який з документів, перелічених у пункті 4.8. цієї Угоди може підлягати оновленню. Зміни вступають в силу з моменту їх опублікування на Сайті.

 

Інтелектуальна власність

 

7.1. Ця угода не передає Користувачеві ніяких прав на будь-які об’єкти інтелектуальної власності https://www.agrus.co/ (включаючи, але не обмежуючись, на знаки для товарів і послуг, присутніх на Сайті) або третіх осіб, якщо передача цих прав явно не вказана, і всі права на власність і на прибуток по відношенню до такої власності залишаються винятково за https://www.agrus.co/.

 

7.2. Використання Сайту не надає Користувачеві ніяких прав або ліцензій на будь-яке використання будь-яких знаків для товарів і послуг.

 

7.3. Користувачеві заборонено будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації в будь-якому вигляді, розміщеної на Сайті. У разі некомерційного використання Користувачем інформації, розміщеної на Сайті, Користувач зобов’язаний вказувати авторство і гіперпосилання на сайт https://www.agrus.co/ в кожному окремому випадку використання інформації, за умови отримання письмової згоди на таке розміщення від Адміністрації Сайту.

 

Політика конфіденційності

8.1. Користувач зобов’язується зберігати конфіденційність інформації, яку він отримав в процесі використання Сайту. Конфіденційною вважається вся інформація щодо “Аґрус: Практика слова”, Адміністрації Сайту, послуг та ін. Даних, які стали відомі Користувачеві.

 

8.2. Користувач зобов’язується не передавати третім особам конфіденційну інформацію без згоди її власника прав, крім як за запитами уповноважених державних органів та / або тільки у випадках і в порядку, встановлених законодавством.

 

8.3. При невиконанні Користувачем зазначених вище вимог, якщо це спричинило неправомірне розголошення конфіденційної інформації, правовласник конфіденційної інформації має право притягнути Користувача до відповідальності в порядку, встановленому законодавством, і вимагати відшкодування завданих збитків в повному обсязі.

 

Інформування користувачів

 

9.1. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач тим самим дає свою згоду на отримання від Адміністрації інформаційних, рекламних та інших видів розсилок на номер телефону Користувача, дзвінків на номер телефону Користувача, а також на адресу його електронної пошти і зобов’язується не пред’являти Адміністрації будь-яких претензій і вимог, пов’язаних з здійсненням таких розсилок.

 

9.2. Якщо Користувач не хоче отримувати розсилки, йому слід написати відмову від розсилки на пошту або повідомити про відмову від розсилки через форму зв’язку на сайті. При отриманні такої відмови Адміністрація Сайту зобов’язується виключити адресу Користувача з розсилки.

 

Порушення умов Угоди

 

10.1. Адміністрація Сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв’язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації Сайту або в права інших користувачів Сайту.

 

10.2. Адміністрація Сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки https://www.agrus.co/, користувачів.

 

10.3. Адміністрація Сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.

 

10.4. Адміністрація Сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або містяться в інших документах умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту або через технічні неполадки або проблеми.

 

10.5. Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

 

10.6. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали сайту, які охороняються відповідно до законодавств.

 

10.7. У разі виявлення адміністрацією аккаунта програми, який використовується більш ніж одним користувачем, така програма буде заблокована без повернення коштів, а організатори та учасники такого використання будуть доданий в чорний список і в майбутньому не зможуть придбати продукти та послуги “Аґрус: Практика слова”.

 

Вирішення суперечок

 

11.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або суперечок між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою до звернення в суд є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання суперечки).

 

11.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

 

11.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.

 

11.4. Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред’явлений протягом 60 календарних днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на матеріали Сайту, які охороняються відповідно до законодавства. При порушенні умов даного пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.

 

11.5. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності інших положень Угоди.

 

Персональна інформація Користувача

Угода на використання персональних даних

 

12.1. З метою забезпечення функціонування Сайту, надання Користувачам необхідної підтримки і належної допомоги при роботі з ним, а також в інших цілях, зазначених детально нижче, Адміністрація здійснює збір, зберігання, захист, обробку і поширення інформації про Користувачів Сайту (особисті дані Користувача) в порядку , передбаченому далі.

 

12.2. Персональні дані Користувача зберігаються в базі персональних даних Адміністрації Сайту з правом користування Адміністрацією Сайту, до моменту їх відкликання за письмовою вимогою Користувача.

 

12.3. Адміністрація Сайту з повагою і відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації будь-якої особи, що стала Користувачем Сайту. Беручи цю угоду, Користувач дає згоду на збір і використання інформації про Користувача відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» та політикою Адміністрації сайту про захист персональних даних. Крім того, Користувач дає згоду, що Адміністрація сайту може збирати, використовувати, передавати, обробляти і підтримувати інформацію, пов’язану з членством Користувача з метою надання відповідних послуг.

 

12.4. Адміністрація Сайту зобов’язується здійснювати збір тільки тієї персональної інформації, яку Користувач надає добровільно в разі, коли інформація потрібна для надання (поліпшення) послуг Користувачеві.

 

12.5. Адміністрація Сайту збирає як основні персональні дані, такі як ім’я, прізвище, по батькові, адреса та електронну адресу, так і вторинні (технічні) дані – файли cookies, інформацію про з’єднання і системну інформацію.

 

12.6. Відповідно до цієї Угоди до особистих даних Користувача відносяться:

 

– стандартні дані, які автоматично отримують https-сервером при доступі до Сайту (IP-адреса хоста, адреса запитаного ресурсу, час, тип і інформація про програму перегляду, яка послала запит ресурсу, вид операційної системи користувача, адреса сторінки, з якої був здійснений перехід на запитаний ресурс і ін.);

 

– дані, надані Користувачами, включаючи, але не обмежуючись наступним: адреси електронної пошти, імена, контактна інформація;

 

– інша інформація, що отримується або сформована при доступі до Сайту за допомогою різних інструментів, у тому числі з використанням cookies: статистика переглядів сторінок Сайту, облік обсягу отриманої і переданої інформації;

 

– інформація, отримана в результаті використання відвідувачами Сайту свого облікового запису в соціальних мережах facebook.com, та ін. Для взаємодії з Сайтом (авторизації, голосування тощо) – ім’я, прізвище, дата народження , адреса електронної пошти та фотографія Користувача тощо.

 

12.7. Адміністрація має право вдаватися до послуг третіх осіб для збору інформації про Користувачів Сайту за допомогою файлів cookies з метою поліпшення Сайту і його сервісів.

 

12.8. Адміністрація використовує особисті дані Користувача у зв’язку з особливостями діяльності з надання послуг через Інтернет і застосовує їх для наступних цілей:

 

– підтримки функціонування Сайту як структурованого засобу надання послуг з розміщення та надання до загальнодоступного перегляду інформаційних матеріалів Сайту рекламного, комерційного та іншого характеру;

 

– обчислення розміру оплати за окремі види товарів і послуг;

 

– пошуку та аналізу причин можливих помилок і несправностей;

 

– визначення та аналізу переваг і запитів користувачів при доступі до різних сторінок Сайту і модифікації на основі такого аналізу послуг, що надаються в сторону їх відповідності очікуванням і вимогам останніх;

 

– інформування користувачів про послуги і нововведення Сайту;

 

– надання Користувачеві маркетингових та інших пропозицій;

 

– вирішення можливих суперечок і розбіжностей;

 

– аналізу статистики відвідуваності сайту і оцінки інтересу до нього;

 

– інших цілей, пов’язаних з удосконаленням роботи Сайту.

 

12.9. Адміністрація використовує різні інструменти захисту особистих даних Користувача від несанкціонованого доступу або розголошення. Разом з тим, Адміністрація не дає гарантій і не несе відповідальності за дії третіх осіб, які здійснили неправомірний доступ до конфіденційної інформації про Користувачів, а також залишає за собою право використовувати та розголошувати окремі відомості з особистих даних Користувача у зв’язку з потенційними або існуючими конфліктами і судовими розглядами, як і у випадках, якщо це буде необхідним для захисту прав, власності та безпеки режиму роботи інших користувачів.

 

12.10. Доступ до особистих даних Користувача, в тому числі, мають:

 

– особи, права та обов’язки яких по доступу до відповідної інформації встановлені законодавством України;

 

– особи і організації, які здійснюють підтримку служб і сервісів Сайту в обсязі, необхідному для здійснення такої підтримки.

 

12.11. Права Користувача як суб’єкта персональних даних. Користувач має право:

 

– на отримання відомостей про місцезнаходження Адміністрації як власника / розпорядника його персональних даних;

 

– вимагати від Адміністрації Сайту уточнення своїх персональних даних;

 

– застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 

12.12. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована в разі, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами поза зоною технічних засобів зв’язку, підвладних Адміністрації сайту, Адміністрація сайту не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

 

12.13. Адміністрація Сайту може використовувати будь-яку зібрану через Сайт інформацію з метою поліпшення змісту інтернет-сайту, його доопрацювання, передачі інформації Користувачеві (за запитами), для маркетингових або дослідницьких цілей, а також для інших цілей, що не суперечать положенням чинного законодавства України.

 

Додаткові умови

 

13.1. Адміністрація Сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди.

 

13.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією Сайту без обмежень.

 

13.3. Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Користувач підтверджує і гарантує Адміністрації https://www.agrus.co/, що:

 

13.3.1. Користувач вказує достовірну інформацію про себе.

 

13.3.2. Користувач:

 

– повністю ознайомився з умовами Угоди (оферти);

 

– повністю розуміє предмет цієї Угоди (оферти);

 

– повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання цієї Угоди.

 

З повагою, Адміністрація https://www.agrus.co/

Дякуємо!

Ваш запит успішно надіслано!

check